มัดใจ


“ใจเดิมแท้ ไร้สี ใสสะอาด
ถูกมัดย้อม ถูกแต่งแต้ม ให้สีสัน
แรกสวยสด ดูงดงาม อวดแข่งกัน
พอนานวัน สิ่งจริงนั้นเป็นเช่นไร
ใจเศร้าหม่น สีเริ่มหมอง ไม่ยอมรับ
กลับทุกข์หนัก เพราะมัวยึดในสีสัน
ครั้นใจพบ เสื้อยิ่งซัก สีกลับจางลงทุกวัน
เป็นอนิจจัง เสื้อสะอาด ใจสะอาด สีหมดไป”

32132
การย้อมผ้ามีมานานกว่าสองพันห้าร้อยปีก่อนพุทธกาล แต่เท่าที่พอสืบสาวหาประวัติได้ คงจะเห็นปรากฏอยู่ในสมัยพุทธกาล ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาระดับพระพุทธเจ้า เพราะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกได้มีการทำจีวรใส่เองด้วยการนำผ้าเก่าทิ้ง หรือผ้าบังสกุลสีขาวที่เขาใช้ห่อศพมาเย็บต่อเป็นชิ้น ๆ แล้วย้อมเองด้วยสีจากเปลือกไม้่รากไม้ เรียกว่า ย้อมฝาด

การย้อมฝาดช่วยเสริมสร้างเส้นใยผ้าเก่าที่เริ่มยุ่ยให้แข็งแรงขึ้น ส่วนความเข้มของสีฝาดก็ช่วยกลบรอยเลอะของผ้าเก่าให้สะอาดดูเข้มและขรึม ฝาดให้สีเข้ม ส่วนความเปรี้ยวให้สีอ่อนวิธีการมัดย้อมผ้าถูกถ่ายทอดสืบสานมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ปัจจุบันนี้เรายังคงเห็นภาพชาวบ้านได้สืบสานการมัดย้อมเครื่องนุ่งห่ม ทั้งเพื่อใส่เองและพัฒนาเพื่อจำหน่าย โดยแต่ละท้องถิ่นก็มีการพัฒนาทั้งสีสัน ลวดลาย ตลอดจนเทคนิคแตกต่างกันไป จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา

งานมัดย้อมที่ข้าพเจ้าพบส่วนใหญ่จะเป็นการมัดย้อมผ้าทั้งผืน หรือเสื้อทั้งตัวโดยใช้เทคนิคการมัด และการย้อมสีที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ลวดลายและสีที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป

แต่การมัดย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายเพียงบางส่วน โดยส่วนที่เหลือยังคงเป็นสีเนื้อผ้าเดิมนั้นไม่ค่อยมีคนทำ อาจพบเห็นบ้างแต่เป็นส่วนน้อย เนื่องจากเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงและใช้เวลามากด้วยแนวคิดดังกล่าวประกอบกับมีความสนใจอยากลอง จึงได้ศึกษาและลองทำงานมัดย้อมดูบ้าง โดยเลือกใช้เสื้อยืด นำมามัดลายด้านหน้าเป็นรูปหัวใจ ย้อมด้วยสีบาติค ลวดลายที่ได้จากการย้อมสีจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เสื้อยืดมัดย้อมนี้เป็นผ้าฝ้าย 100 % สีธรรมชาติ ไม่ผ่านการฟอกขาว เนื้อผ้าเบา ใส่สบาย ไม่ร้อน เหมาะกับอากาศบ้านเรา อีกทั้งเป็นเสื้อยืดที่ดูลำลอง ใส่ง่าย ใส่ได้บ่อย และดูทันสมัยอยู่เสมอ

——————————————————————————————————-
sh
สิ่งท่ี่สำคัญที่สุด ข้าพเจ้าได้ใช้งานมัดย้อมเป็นเครื่องมือในการฝึกเจริญสติ ดังนั้นงานที่ได้ทำ อุปสรรคที่ได้พบ และผลที่ได้รับจากการทำเสื้อมัดย้อมนี้ จึงเป็นเหตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้้และทำความเข้าใจถึงกฏแห่งธรรมชาติที่ว่า “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” นั่นหมายถึง ทุกสรรพสิ่งนั้นไม่เที่ยงแท้่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากยึดไว้เป็นตัวตนเป็นเจ้าของ หรือไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็เป็นเหตุให้เกิดแต่ความทุกข์

การทำเสื้อยืดมัดย้อมในชุด “มัดใจ” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เสื้อซึ่งเป็นของใช้ประจำวันสื่อไปถึงผู้สวมใส่ โดยไม่เพืียงแต่ใช้ประโยชน์จากเสื้อเพื่อเป็นอาภรณ์นุ่งห่มอย่างเดียว

แต่คุณค่าที่แท้คือ ให้เสื้อนี้เป็นสิ่งยำ้เตือนใจเรา ไม่ควรหลงหรือยึดติดในสีสันอันงดงามอย่างเดียว แต่ควรหมั่นอบรมขัดเกลาใจตนให้สะอาดผ่องใสอยู่เสมอ และเตรียมใจให้พร้อมยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเสื้อยืดมัดย้อมชุด “มัดใจ” ครั้งแรกทำขึ้นมา 48 ตัว
มีจำหน่ายที่ร้านกาแฟบางรัก สนใจกรุณาแวะชมได้ที่ร้าน
ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์หยุด โดยรายได้ 10% จะนำไปสนับสนุนศาสนกิจในทุกโอกาส

คาเฟ่บางรัก

You can leave a response, or trackback from your own site.