งานประกวดผลงานแอนิเมชั่น มัลติมีเดียทางด้าน Digital Content


งานประกวดผลงานแอนิเมชั่น มัลติมีเดียทางด้าน Digital Content

เป็นหนึ่งในการจัดแข่งขันการประกวดงานด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิก ที่ดีที่สุดในเอเชีย 15th TBS DigiCon6 [Thailand] โดยมีบริษัท Tokyo Broadcasting System Television หรือ TBS จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ CG+ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(SIPA) ในการประสานงานจัดการแข่งขัน ไม่จำกัดว่าผู้สมัครจะเป็นมืออาชีพ หรือ มือสมัครเล่น แต่ต้องเป็นผลงานที่ตนเองรังสรรค์ขึ้นมา มิได้ลอกเลียนแบบมาจากที่หนึ่งที่ใด ซึ่งผลงานทุกชิ้นจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลงานดีเด่นจะได้เป็นตัวแทนผลงานจากประเทศไทย ส่งไปประกวดกับอีก 10 ประเทศทั่วเอเชีย และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโอกาสบินไปร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล ณ เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พักตลอดทั้งงาน มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ !!!

ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดแบบหรือสไตล์ หรือ หัวข้อของผลงาน แต่ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film) และมีความยาวไม่เกิน 15 นาที สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กันยายน 25563

13585_10151653818468108_2108267946_n

ข้อกำหนดในการส่งผลงาน

1. ผู้ที่ส่งผลงานไม่จำกัดประเภท สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ผลงานจะถูกตัดสินโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก

2. ผู้ที่ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้ที่สรรค์สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมาเอง โดยมิได้ลอกเลียนจากที่ใดหรือถูกทำก่อนขึ้นมาแล้ว หากทางผู้จัดพบว่าเป็นการทำซ้ำ จะทำการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นๆทันที

3. หากผลงานชิ้นใดมีการใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงประกอบที่สร้างขึ้นเอง หรือเป็นเพลงประกอบที่ถูกซื้อ หรือขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดการได้รับรางวัลจากเวทีใดมาก่อน สามารถส่งเข้าประกวดได้ทุกผลงาน

กติกาการส่งผลงาน

1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน เช่น ชื่อผลงาน รายละเอียดของเจ้าของผลงาน อย่างครบถ้วน หากเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อความที่กำกวม ผู้จัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นๆ ตามความเหมาะสมเหมาะสม
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ได้ที่ http://www.cgplusmag.com/form_2013.pdf

2. แนบผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film) โดยไม่จำกัดหัวข้อ และความคิดสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ส่งในรูปแบบ DVD หรือ CD (ไฟล์ .avi , .mpeg , .flv , .swf , .mov , .mp4 , .mkv ) และแนบภาพตัวอย่างผลงานเป็นภาพนิ่ง (ไฟล์ .jpg , .bmp , .tif ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720×480 pixel) จำนวน 5 ภาพ ต่อ 1 ผลงาน

———————————————————————————————————————-

จัดส่งผลงาน โดยทาง ไปรษณีย์ หรือ ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
CG+ Office: 11/139 ซอย วัฒนวงศ์ ถนน ราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพ. 10400
โปรดวงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “Digicon6 Award 2013”
ผู้ที่ส่งผลงาน 1 ท่านสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นิตยสารคอมพิวเตอร์ กราฟิก พลัส
02-651-7746-7 ภายในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการเท่านั้น (10.00 – 18.00 น.)
http://www.cgplusmag.com/
http://www.facebook.com/CG.PLUS

You can leave a response, or trackback from your own site.